GALERIE MYSLBEK PRAHA

  • Domů
  • GALERIE MYSLBEK PRAHA


Galerie Myslbek v pražské ulici Na Příkopě nedaleko Václavského náměstí patří k neznámějším obchodním adresám v Praze. Tomu odpovídají nároky provozovatele na vzhled průčelí - fasádních stěn a vstupních automatických dveří.


Změny dispozic v obchodních jednotkách dvou významných nájemníků (prodejny H&M a Vapiano) se tak logicky dotkly i vnějšího vzhledu Galerie Myslbek. Jako dodavatel byla vybrána naše společnost a čekal nás nelehký úkol – demontáž stávajících konstrukcí a montáž nových fasádních stěn včetně automatických dveří při současné kompletní remodelaci vstupu do administrační části budovy s novým zádveřím s tepelnou clonou a systémem pro řízení vstupu.

Situaci nám neulehčila ani návaznost nových konstrukcí na část stávajících prosklených fasád, kterou jsme museli zvládnout i bez nedostupné technické dokumentace původního stavu.

Nové konstrukce prosklených fasád a zádveří jsou vyrobeny ze systému Aluprof MB50 EFEKT pro strukturální zasklení. Pro vstupní dveře do administrativní části objektu jsme použili systém Aluprof MB86 s ohledem na vysoký stupeň namáhání dveří provozem a požadavek na dostatečnou tepelnou izolaci.

Za zmínku stojí dodávka a montáž vstupních dvoukřídlých automatických dveří GEZE s výškou křídel 3.800 mm. Takové řešení není standardem co do hmotnosti křídel a výšky umístění radarů, takže klade vysoké nároky na provedení montáže a následné seřízení řídicí elektroniky pohonu. Okolní provoz a vysoká frekvence chodců vyžadovala nastavení radarů odpovídající těmto extrémním podmínkám.

Lokalizace objektu, spolu s požadavkem na minimální omezení provozu uvnitř a v okolí galerie, vyžadovala práci v nočních hodinách, dokonalou přípravu v projekci i výrobě a také rychlé vyřešení všech problémů. Zadání investora se navíc v průběhu realizace upřesňovalo, což kladlo vysoké nároky na naše projekční oddělení. Řada technických řešení a nových detailů je tak dílem našich projektantů.