HOTEL LINDNER PRAHA STRAHOV

  • Domů
  • HOTEL LINDNER PRAHA STRAHOV

Součástí postupné modernizace interiéru malebného hotelu Lindner v Praze na Strahově byla také výměna stávající dělící mobilní příčky v prostorách konferenčního sálu za novou. Investor naši firmu pověřil zpracováním návrhu technického řešení a následně samotnou realizací.


Hotel Lindner Praha je součástí mezinárodní hotelové sítě s požadavky na dodržování vysokých standardů pro dodávku interiérových prvků a konstrukcí. Investor si v tomto případě vybral mobilní příčku DORMA HÜPPE Variflex 100, která nabízí špičkovou technickou úroveň a funkčnost v kombinaci s dokonalým designem.

Díky dlouholeté zkušenosti firmy DORMA HÜPPE s výrobou mobilních příček představují její produkty absolutní špičku bez náznaku kompromisů. Spojení technicky správného návrhu aplikace a dodržení technologie montáže vede k dosažení dokonalého výsledku. Samozřejmostí je široká nabídka povrchových úprav a materiálů panelů.

Práce jsme zahájili demontáží stávající mobilní příčky a přípravou nosné konstrukce pro kotvení nové mobilní příčky DORMA HÜPPE Variflex 100. Jako u každé rekonstrukce bylo třeba provádět práce s ohledem na stávající konstrukce a jejich ochranu proti poškození.

Následovala samotná montáž nové příčky včetně stavebního uzavření podhledu a začištění detailů. Díky precizní práci montážníků a promyšlené přípravě byl po základním úklidu prakticky okamžitě zahájen provoz konferenčního sálu. Dopad na provoz hotelu byl tedy minimální.

Součástí dodávky je uzavření prostoru nad podhledem zvukoizolační konstrukcí zabraňující přeslechům negativně ovlivňujícím celkový zvukový útlum příčky.

Dodaná příčka DORMA HÜPPE Variflex 100 je vybavena samostatnými vstupními dveřmi pro snadný průchod mezi rozdělenými prostory. Ovládání panelů je snadné a komfortní, stejně jako čištění povrchu panelů příčky.