INOVOVANÁ FUNKCE DORMOTION U KOVÁNÍ DORMAKABA MUTO PREMIUM

  • Domů
  • INOVOVANÁ FUNKCE DORMOTION U KOVÁNÍ DORMAKABA MUTO PREMIUM

V rámci požadavků trhu a zkvalitňovaní technického řešení svých sofistikovaných produktů nabízí společnost DORMAKABA novou konstrukci posuvného systému DORMAKABA Muto Premium 80/150 XL s funkcí tlumeného dojezdu DORMOTION.


Vzhledem k dosavadnímu umístění tlumení dojezdu DORMOTION na dveřní křídlo a trnů do kolejnice byl tlumený dojezd DORMOTION použitelný pouze pro minimální šířku dveřního křídla 810 mm (Muto 80 XL) a 1.020 mm (Muto 150 XL).

U nového technického řešení (obrázek a foto níže) je tomu naopak. Dva tlumiče na každé straně jsou umístěny v kolejnici a trn uprostřed dveřního křídla. Požadavky na minimální šířku dveřního křídla se tak snížily na pouhých 660 mm pro oba typy - 80 XL i 150 XL.

Image title


Image title


Kapalinové tlumiče s výrazně sníženou přítlačnou silou zároveň kladou menší nároky na sílu vynaloženou k roztažení/dotlačení dveřního křídla do krajní polohy zavřeno/otevřeno.

Již nyní je možné objednávat kování DORMAKABA Muto Premium s novým řešením funkce DORMOTION.

KONTAKT: Michael Kubíček, tel. +420 602 716 061, e-mail: kovani@clearmont.cz

DORMAKABA Muto Premium XL 2021

Nové objednávací kódy:

  • 836.570.000.99 - pro Premium 80 XL (max. hmotnost křídla 80 kg)
  • 836.571.000.99 - pro Premium 150 XL (max. hmotnost křídla 150 kg)
  • 836.648.000.99 - pro Premium Self-Closing 120 (max. hmotnost křídla 120 kg) - (DIN L)
  • 836.649.000.99 - pro Premium Self-Closing 120 (max. hmotnost křídla 120 kg) - (DIN P)