KNIHOVNA KD VESELÍ N. M.

  • Domů
  • KNIHOVNA KD VESELÍ N. M.


KNIHOVNA V JINÉ DIMENZI

Dodávka a montáž prosklené pochozí galerie v knihovně Kulturního domu Veselí nad Moravou není významná svým objemem, ale stupněm složitosti, komplexností provedení a neobvyklým architektonickým vyzněním.


Výzva byla o to větší, když součástí dodávky byla také nosná ocelová konstrukce, nerezové zábradlí a točité vstupní schodiště. S výjimkou zábradlí totiž nebyly tyto prvky v zadání komplexně technicky dořešeny. Existovala pouze představa architekta a investora o celkovém konečném vzhledu a dojmu.

Od počátku jsme tedy hledali možná technická řešení vyhovující linkám architekta s ohledem na funkčnost a bezpečnost konstrukce a podmínky stavby v procesu rekonstrukce.

Ocelová konstrukce galerie a také skleněné panely podlahy splňují požadavky na požární odolnost po dobu 30 minut. Takový parametr nepatří mezi běžná zadání. Díky spolupráci se specializovaným výrobcem protipožárních skel jsme našli vhodné řešení, které splnilo očekávání architekta a zároveň vyhovuje zadání a platným normám. Uživatel tak prakticky nepozná, že se jedná o speciální protipožární skla. Jejich založení do nosné konstrukce je téměř stejné, jako by se jednalo o běžnou skleněnou pochozí podlahu.

Skladba skel rafinovaně pohledově neodhalí svou pravou technickou podstatu. Potisk skel zajišťuje dostatečnou adhezi mezi obuví a podlahou, která je tak zcela bezpečná z pohledu každodenního používání.

Už vstupní točité ocelové schodiště návštěvníkům naznačuje, co je čeká na samotné galerii. Při jeho zdolávání máte pocit, že se odpoutáváte od povrchu zemského, a vstup na skleněnou galerii tak dává smysl celému dílu a záměru architekta.

Výroba schodiště proběhla dvakrát. Jednou muselo být složeno na dílně, poté rozloženo a opět složeno na stavbě.

Neobvyklé řešení prostor veřejné knihovny tak může čtenáři navodit dojem jiné dimenze a odpoutat jeho mysl od běžného každodenního světa - i takový byl jeden ze záměrů architekta.