MALÉ ZAKÁZKY? ANO!

  • Domů
  • MALÉ ZAKÁZKY? ANO!


Často se setkáváme s dotazy klientů, zda kromě objemově náročných zakázek realizujeme také dodávky malého rozsahu. Naše odpověď zní ANO.


Obzvláště u atypických zakázek, vyžadujících zkušenosti v oblasti projekce, volby materiálů a konstrukčních prvků, se rozhodně nebráníme ani „malým“ dodávkám.

Takovou realizaci je samozřejmě ideální termínově spojit s jiným projektem v dané lokalitě - tak, aby nebyl klient zatížen vyššími náklady na dopravu a montáž. Obvykle se to při dobré vůli obou stran podaří.

Vzorovým příkladem jsou dvě drobné zakázky z přelomu let 2018 - 2019.

Ve zrekonstruované historické budově Městského úřadu Fulnek jsme dodali a instalovali pochozí skleněné desky zaslepující horní část historického schodiště, které sousedí s nově objevenou turistickou atrakcí - středověkou studnou v přízemí původního zámku. Tímto řešením se podařilo zachovat vizuálně zajímavé schodiště s horním prostupem denního světla a zároveň zabránit vstupu návštěvníků atrakce do neveřejných prostor budovy.

Do kategorie standardních zakázek řadíme dodávku a montáž skleněného zábradlí pro ubytovací část církevního gymnázia v nedalekých Odrách.

V obou případech se podařilo - díky personálnímu a dopravně-montážnímu spojení obou zakázek - dosáhnout příznivější ceny pro oba klienty a zároveň dodržet naši obvyklou úroveň kvality technického řešení a dodávky.