MANUÁLNÍ ZAMYKACÍ SYSTÉMY PRO DŘEVĚNÉ NEBO OCELOVÉ DVEŘE

Potře­bujete bezpečně zamyka­telný a cenově atrak­tivní uzamykací systém? Manu­álně zamykané zadla­bací zámky GU / BKS jsou potom pro Vás dobrým dopo­ručením Podle oblasti použití jsou Vám k dispo­zici různé řady zámků s přís­lušnými funkcemi.


ZÁMKY GU / BKS S PANIKOVOU FUNKCÍ - ŘADA 23

Zámky GU / BKS řady 23 pro dřevěné a ocelové dveře nabízejí široké možnosti uplatnění pro požárně odolné dveře, nouzové východy nebo panikové dveře v různých provedeních. Díky zámkům této série je možný únik z vnitřních prostor v případě nebezpečí, neoprávněný přístup zvenčí je přitom znemožněn.

Produktové vlastnosti řady 23

 • nastavitelná paniková strana (na straně ven / dovnitř)
 • sklopná střelka (DIN levá / DIN pravá)
 • horní zamykání s možností přizpůsobení
 • kónická závora s vysunutím závory na 20 mm
 • způsobilost pro protipožární a protikouřovou ochranu
 • volitelně s tichou střelkou
 • schváleno dle normy EN 179 / EN 1125
 • schválení CE dle normy EN 12209


ZADLABACÍ ZÁMKY GU / BKS - ŘADA 24

Zámky GU / BKS řady 24 pro dřevěné a ocelové dveře jsou univer­zálně použi­telné. Díky pře­s­tavi­telné střelce je můžete dle DIN použít pro levo­st­ranné i pravo­st­ranné dveře. Funkce zamykací střelky může být také voli­telně objednána.

Produktové vlastnosti řady 24

 • schválení CE dle normy EN 12209
 • pře­s­tavi­telná střelka - použi­telné u pravo­st­ranných i levo­st­ranných dveří (DIN)
 • závora se vysouvá manu­álně v délce uzavření 20 mm (2 otočky)
 • střelka a závora zabudovány na střed u lišty 20/24 mm
 • robustní střelka a závora z nerezové oceli
 • svor­kový ořech 8 mm
 • obsah obalové jednotky: zámek, pro­ti­plech a pla­stová spodní výplň
 • Warrington Cer­ti­fire No. CF 5271


ZÁMKY GU / BKS PRO VNITŘNÍ DVEŘE

Rozsáhlý program zadlabacích zámků GU / BKS nabízí řešení také pro interiérové dveře, včetně dveří s vysokou frekvencí používání. Zámky mají mimořádnou životnost s minimálními nároky na údržbu a odpovídají normě DIN 18250 i DIN 18251.

K dispozici jsou následující typy zámků:

0215 - třída 1: pro lehké vnitřní dveře v privátní obytné zóně

0415 - třída 2: pro lehké vnitřní dveře v privátní obytné zóně

0515 - třída 3: pro dveře objektů a vstupní bytové dveře

0615 - třída 5: pro těžké dveře objektů, například správní budovy

1206: pro protipožární dveře

Zadlabací zámky GU / BKS Vám dle norem DIN 18251 / DIN 18250 nabízejí:

 • stavebnicový princip
 • s brzdou klíče pro zachycení klíče (zámek 0215)
 • zúžené uzavřené tělo zámku pro automatické zavedení těla do dveří při sériové výrobě (zámek 0215)
 • svěrací čtyřhran (zámek 0615)


PŘÍDAVNÉ ZÁMKY GU / BKS

Rozsáhlý program doplňkových zámků od jednoduchých vchodových dveří přes posuvné a otočné dveře až po dveře odolné proti záření.

K dispozici jsou následující typy zámků:

0024 / 2154: zámky domovních dveří

0371 / 0372 / 0375 / 0381 / 0393: zámky posuvných dveří

0055: zámky výkyvných dveří

6043: zámky dveří odolných proti záření

Přídavné zámky GU / BKS Vám nabízejí:

 • zámky pro posuvné dveře 0393 v kombinaci s protějším kastlíkem G353, použitelné i u dvoukřídlých posuvných prvků
 • háková výkyvná závora zajišťuje bezpečné uzavření
 • použitelné u pravých i levých dveřních křídel (DIN)