MOBILNÍ PŘÍČKY DORMA VARIFLEX

Mobilní příčky DORMA Variflex jsou navrženy k variabilnímu dělení prostor všude tam, kde je požadován vysoký stupeň individualizace a zvukové izolace.


Příčky DORMA Variflex dosahují hodnoty zvukového útlumu až 60 dB. Jejich konstrukční řešení a způsob kompletace na stavbě dovolují kombinovat různé typy povrchů na jednom panelu. Prakticky tak neexistuje žádné omezení volby vnějšího povrchu panelů.

Speciální úprava panelů perforací umožňuje dosáhnout vysokých hodnot zvukového útlumu. Široké možnosti použití dovoluje také maximální výška panelů 14.500 mm.

Manipulace s panely je manuální. Vytažení a zajištění těsnicích lišt je možné manuální, na přání lze dodat také panely s elektromechanickým ovládáním těsnění.

Konstrukční řešení kolejnice a vozíků dovoluje snadnou manipulaci s křídly bez nutnosti obsluhy více osobami. Do panelů lze dle požadavku uživatele vkládat samostatné dveře, které mají stejné vlastnosti a konstrukční hloubku jako samotné panely.


rychlá poptávka

kalkulace