OPPIK


Naše společnost čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Rozšíření technologické základny ve společnosti Clearmont, spol. s r.o.“ (Reg. číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008141), který je spolufinancován z EU, konkrétně z programu Technologie (OPPIK). Hlavním cílem projektu je pořídit nové moderní technologie, které budou sloužit ke zpracování kovových, především hliníkových, profilů pro výrobu prosklených fasádních prvků. Hlavním přínosem z pořízení nových technologií bude pro společnost žadatele možnost snížení podílu subdodavatelů na výrobním programu společnosti, rozšíření sortimentu a v neposlední řadě zvýšení produktivity práce, rentability a snížení nákladů na logistiku a dopravu.

Image title