PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY A ARCHITEKTY SHRNUJEME V TÉTO SEKCI ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍHO SKLA A ZPŮSOBY JEHO OPRACOVÁNÍ.


Při navrhování způsobu konstrukcí ze stavebního skla je nutné vycházet ze základních fyzikálních vlastností skla a skutečnosti, že sklo jako takové není konstrukční materiál.

Informace k údržbě a použití skleněných konstrukcí a skla na stavbách najdete zde: návod na použití a údržbu stavebního skla


TECHNICKÁ SPECIFIKACE STAVEBNÍHO SKLA

Čiré stavební sodno-vápenato-křemičité sklo, tzv. float, se vyrábí technologií plavení. Tekuté sklo se po procesu tavení a rafinace při cca 1.500 °C vylije na cínovou lázeň, kde dochází k jeho roztahování. Regulací rychlosti roztahování skla se určuje jeho tloušťka. Tento proces probíhá při teplotě 1.000 °C.

Sklo je pak přesunuto do chladicí pece, kde se postupně snižuje jeho teplota z 620 na 250 °C. Vlivem rychlého ochlazení skla se nevytvoří krystalická mřížka a sklo je tak amorfním materiálem. Přimícháváním přísad během tavení (například oxidy kovů) lze sklo probarvovat.

 

fyzikální vlastnosti plaveného skla (float)

 • hustota: 2.500 kg/m3, tedy 1 mm tloušťky skla o ploše 1 m2 váží 2,5 kg
 • pevnost v tlaku: 1.000 N/mm2 (platí pro plavené sklo tepelně neupravené)
 • pevnost v tahu: 40 MPa pro tepelně neupravené sklo / 120 - 200 MPa pro sklo tepelně tvrzené
 • pružnost: sklo je trvale pružný materiál, nedochází u něj k trvalým deformacím
 • lineární dilatace: koeficient lineární dilatace 9 x 106
 • tepelná izolace: pro sklo float 4 mm je hodnota U = 5,8 W/(m2.K)

 

ZVUKOVÝ ÚTLUM

Schopnost skla tlumit šíření zvuku vzduchem je závislá především na tloušťce skla. Hodnota zvukového útlumu pro sklo float tloušťky 6 / 8 / 10 mm činí 31 - 33 dB. Zlepšení této hodnoty lze dosáhnout použitím lepených skel - VSG.


ODOLNOST VŮČI NÁRAZŮM

Požadavky na vlastnosti stavebního skla z pohledu bezpečnosti vycházejí z normy EN 12150 (tepelně tvrzená skla - ESG) a EN 12543-2 (vrstvená bezpečnostní skla - ESG).

požadované vlastnosti skla dle této normy

 • ochrana proti pádu předmětu a úderu na skleněnou plochu
 • ochrana proti pádu osob
 • ochrana proti vloupání a vandalismu
 • ochrana proti průstřelu


ODOLNOST VŮČI OHNI

Jsou sledovány následující vlastnosti skla jako materiálu vystaveného působení ohně:

 • odolnost a stabilita (R)
 • nepropustnost plamenů (E)
 • tepelná izolace při požáru (I)


rychlá poptávka