kovové zavěšené podhledy


PRO NOVOSTAVBY I REKONSTRUKCE DODÁVÁME A MONTUJEME SYSTÉM KOVOVÝCH ZAVĚŠENÝCH PODHLEDŮ, KTERÉ VYNIKAJÍ LEHKOU KONSTRUKCÍ A RYCHLOU MONTÁŽÍ.


Konstrukce kazet a lamel dovoluje jejich dodatečnou demontáž a opětovnou montáž bez poškození. Kovové podhledy nekolidují se skrytými instalacemi nad podhledy. Lze je tak kombinovat s rozvody klimatizace, elektroinstalací, světelnou technikou apod.

Jednou z hlavních výhod při použití rastrových zavěšených kovových podhledů s otevřenou charakteristikou je možnost instalace veškerých protipožárních zařízení (odvod tepla a kouře, sprinklery, čidla, signalizační zařízení apod.) nad konstrukcí samotného podhledu bez nutnosti dodatečných prostupů.

Vysoká estetická hodnota a užitné vlastnosti kovových zavěšených podhledů jsou hlavními důvody pro jejich použití v projektech obchodních galerií, výrobních hal, kancelářských center, letištních hal, bank a ostatních veřejných a komerčních prostor.


PODLE TYPU ZAVĚŠENÝCH PODHLEDŮ JSOU PRO JEJICH VÝROBU POUŽITY MATERIÁLY:

  • hliník
  • ocel
  • nerezová ocel
  • měď

Jednotlivé typy zavěšených kovových podhledů jsou specifikovány v horním menu a také v níže uvedené tabulce:

Image title