samozamykací panikové zámky pro hliníkové a plastové dveře

SAMOUZAVÍRACÍ ZAMYKACÍ SYSTÉM S PANIKOVOU FUNKCÍ

PRO HLINÍKOVÉ NEBO PLASTOVÉ DVEŘE

Ideální volba pro použití v zabezpečovacích systémech a systémech kontroly přístupu. Mechanické samosvorné zadlabací zámky řady 19 jsou dokonale vybaveny i pro oblast únikových dveří, požární a protikouřové ochrany.


K DISPOZICI JSOU NÁSLEDUJÍCÍ TYPY ZÁMKŮ GU / BKS Z ŘADY 19:

Zámky únikových dveří - řada 19

 • způsobilost pro protipožární a protikouřovou ochranu
 • schváleno dle normy EN 179 / EN 1125
 • schválení CE dle normy EN 12209

Elektricky zamykatelný panikový zámek (EVP) - řada 19

 • použití ve spojení s otvíračem únikových dveří integrovaným v zapadacím plechu
 • zavřené dveře zajištěné střelkovou závorou testovanou a schválenou dle VdS se z pojistně technického hlediska považují za uzamčené
 • integrovaná přestavitelná střelka umístěná do oblasti závory zajišťuje optimální usazení přídržného bodu elektrického zajištění v oblasti zámku
 • kompaktní řešení omezuje počet systémových komponent, což usnadňuje projektování a montáž
 • způsobilost pro protipožární a protikouřovou ochranu
 • schváleno dle normy EN 179 / EN 1125
 • schválení CE dle normy EN 12209

EK-zámky - řada 19

 • použití ve spojení s doplňkovou elektricky připojitelnou venkovní klikou u jedno- nebo dvoukřídlých dveří se systémy kontroly vstupu
 • venkovní klika se zapne - vstup je ovládán elektronicky
 • ovládat lze pomocí tlačítka elektrického otvírače, interkomu, časového spínače a systému kontroly vstupu
 • stav jednotlivých prvků zámku lze elektricky zjišťovat pomocí integrovaného spínače
 • v případě nouze (například záchranná opatření požárního sboru) lze dveře kontrolovaně otevřít přes mechanickou profilovou cylindrickou vložku (funkce vynuceného uzamčení C)
 • způsobilost pro protipožární a protikouřovou ochranu
 • schváleno dle normy EN 179 / EN 1125
 • schválení CE dle normy EN 12209

Motorové zámky - řada 19

 • střelková závora se motoricky vrátí zpět
 • dobu odblokování lze mechanicky individuálně nastavit (v rozmezí od 2 do 20 sekund)
 • mechanické odblokování je kdykoliv možné pomocí klíče a kliky
 • stejné rozměry těla zámku u všech zámků řady 19
 • způsobilost pro protipožární a protikouřovou ochranu
 • schváleno dle normy EN 179 / EN 1125
 • schválení CE dle normy EN 12209
 • vhodné pro bezbariérové stavby podle normy DIN 18040