SÍDLO ČSOB PRAHA

  • Domů
  • SÍDLO ČSOB PRAHA

Rozšíření našeho výrobního sortimentu hliníkových oken, dveří a prosklených fasád o protipožární stěny a dveře se v čase ukazuje jako správné rozhodnutí. V minulém roce jsme nabídku doplnili o bezrámové protipožární konstrukce. Nyní tak zákazníkům nabízíme komplexní řešení celoskleněných a hliníkových fasádních a interiérových prvků v rozsáhlé škále rozměrů a technických variant.


Jedním z pilotních projektů realizovaných a dokončených v tomto roce byla dodávka a montáž rámových a bezrámových prosklených protipožárních stěn a nepožárních celoskleněných příček se zábradelní funkcí pro novostavbu sídla ČSOB v Praze.

Samotnému zahájení výroby předcházela tříměsíční intenzivní příprava a projektování. Požadavky investora a architekta směřovaly - především u protipožárních a standardních bezrámových prosklených konstrukcí - ke sjednocení vzhledu a samotného provedení.

Tyto prvky jsou obvykle umístěny v jednom prostoru nebo bezprostředně vedle sebe, navazují na celoskleněná zábradlí. Zároveň bylo u rámových konstrukcí důležité sjednocení designu - jak v rámci naší dodávky, tak i s příčkami jiných dodavatelů. Pečlivě byl posuzován každý jednotlivý detail konstrukcí s cílem vyhovět představě architektů.

Naše dodávka zahrnovala protipožární konstrukce v bezrámovém provedení s tmelenou spárou v rozsahu požárních odolností EI 30 až EI 90. Ke kotvení skel po obvodu byl použit profil s pohledovou výškou 35 mm.

Všechna protipožární skla byla vyrobena pomocí technologie hydrogelové náplně. Díky tomuto řešení není narušen průhled skly a jejich vzhled se nijak neliší od běžných izolačních skel. Souvislá výška skleněných panelů může být až 4.200 mm (pro požární odolnost EI 30). U schodiště splňují příčky požadavky kladené na konstrukce zabraňující propadnutí.

Designově shodný detail kotvení hliníkovým profilem byl použit také pro nepožární celoskleněné konstrukce se zábradelní funkcí. Skla ve skladbě ESG / VSG 8.8.2 s leštěnou hranou jsou v meziskelních spárách prolepena čirou páskou.

Rámové protipožární konstrukce jsou - bez ohledu na požární odolnost (rozsah EI 30 až EI 90) a jejich umístění v objektu - vyrobeny ve sjednoceném designu profilů a kování. V prostorách jednacích místností jsou do příček integrovaná dveřní křídla vybavena elektrickými motory GEZE. Slouží jak pro odvod tepla a kouře, tak i jako prostředek denního větrání do prostor galerie.

Součásti dodávky byla také stěna s protipožárními automatickými dveřmi GEZE POWER DRIVE napojenými na systém EPS/EZS.