skleněné markýzy a přístřešky

SKLENĚNÉ MARKÝZY A PŘÍSTŘEŠKY

Pro komerční i obytné objekty dodáváme a montujeme funkční skleněné markýzy a zastřešení vstupů a komunikačních tras.


Tyto designové fasádní prvky přinášejí - kromě vizuálního zvýraznění prostoru kolem vstupu - především ochranu před nepřízní počasí.

Použitím skla lze vytvořit prostor - chráněný koridor - po obvodu fasádního pláště nebo u vstupu do objektu a zároveň nebránit prostupu denního světla.

Použité sklo může být v závislosti na způsobu kotvení lepené bezpečnostní (VSG), případně kalené a lepené bezpečnostní (ESG / VSG). Samozřejmostí je možnost individualizace skleněné markýzy nebo přístřešku využitím grafického tisku na skle nebo barevných fólií (kompletní info o stavebním skle najdete zde).

Při navrhování technického řešení skleněné markýzy nebo přístřešku vždy posuzujeme statiku konstrukce a podle ní navrhneme vhodný typ i skladbu skla včetně kotvení.


technické řešení kotvení skleněných markýz a přístřešků

  • bodově kotvené skleněné markýzy a přístřešky zavěšené na ocelových táhlech
  • skleněné markýzy a přístřešky s nosnou ocelovou nebo nerezovou konstrukcí
  • kombinace obojího výše popsaného řešení


rychlá poptávka

kalkulace