ČIRÉ PLAVENÉ SKLO - FLOAT

Plavené sklo lze dále upravovat a zpracovávat tepelným tvrzením, barvením, pískováním, dělením, leptáním, frézováním atd. Základní surovinou pro výrobu plaveného skla je křemen ve formě písku, soda ve formě uhličitanu a síranu a vápenec jako stabilizátor. Plavené stavební sklo se používá pro pláště a zastřešení budov a také pro konstrukce a aplikace v interiéru.


EXTRA ČIRÉ SKLO - DIAMANT

Extra čiré plavené sklo vykazuje velmi malé zbytkové zabarvení při pohledu do plochy skla nebo do hrany tabule skla. Díky svým optickým vlastnostem je vhodné pro použití tam, kde je vyžadován dokonalý průhled bez deformací barev a větší světelná propustnost, než jakou dosahuje sklo čiré - FLOAT. Ostatní fyzikální vlastnosti jsou shodné se základním čirým plaveným sklem.


TEPELNĚ TVRZENÉ SKLO - ESG

Technologie tepelného tvrzení skla zvyšuje jeho mechanickou odolnost více než pětkrát oproti běžnému nekalenému sklu (viz fyzikální vlastnosti skla) a také zvyšuje odolnost vůči tepelnému pnutí. Během kalení je sklo zahřáto na teplotu cca 650 °C a následně ochlazováno vzduchem. Uvnitř struktury skla tak dojde vlivem ochlazování k tažnému pnutí a na povrchu skla k tlakovému napětí. Tím se zásadně změní fyzikální vlastnosti skla z hlediska pevnosti. Při rozbití se sklo rozpadne na malé úlomky a minimalizuje se tak riziko poranění osob a poškození majetku.

V případech, kdy je nepřípustné riziko spontánního rozbití skla, se používá tzv. HEAT - SOAK test již tepelně upravených tabulí skla. Tím se prakticky zamezí použití skel, které mohou - vlivem anomálie vzniklé při procesu tepelného tvrzení - bez předchozího varování prasknout.

Kalené sklo se používá v široké řadě aplikací. Je vhodné pro celoskleněné dveře a příčky, skleněné obklady, bodově kotvené nebo lepené fasádní desky atd. Tepelně tvrzené sklo se doporučuje použít všude tam, kde sklo plní úlohu konstrukčního prvku s trvalým nebo občasným zatížením.


TEPELNĚ ZPEVNĚNÉ SKLO - TVG

Sklo prochází speciální tepelnou úpravou odlišnou od běžného tepelného tvrzení - kalení skla. Jiná je teplota zahřívání skla a čas celého procesu úpravy. Výsledkem je pak sklo se zvýšenou mechanickou odolností (pevnost v ohybu nejméně 70 MPa). Při destrukci se sklo rozpadne na větší úlomky a zmenšuje se tak riziko poranění. Vyšší je také odolnost proti tepelnému namáhání.

Tepelně zpevněné sklo se používá například u skleněných přístřešků a zábradlí, skleněných obkladů interiérů i fasádních plášťů.


BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÁ SKLA - VSG

Bezpečnostní skla jsou vrstvena - lepena ze dvou nebo více tabulí plochého běžného nebo tepelně vytvrzeného skla (například FLOAT nebo DIAMANT) při použití fólie PVB. Tloušťka fólie je podle typu 0,38 nebo 0,76 mm.

Lepená bezpečnostní skla při rozbití zůstávají přilepena na nosné fólii PVB a tím je zamezeno zranění osob a poškození majetku. V případech, kdy je jedno sklo nepoškozené, je zachována také celistvost celé tabule skla.

Bezpečnostní vrstvená skla VSG nacházejí uplatnění tam, kde je požadováno zamezení zranění, ochrana proti vloupání, hluková ochrana a ochrana proti střelným zbraním. Kombinace vrstvených tepelně tvrzených skel se používá také jako pochozí skleněné desky nebo jako plnohodnotná konstrukce zábradlí.


PROTIHLUKOVÁ VRSTVENÁ SKLA - VSG

Skla s protihlukovou a bezpečnostní charakteristikou. Vícevrstvá lepená skla (VSG) využívající PVB fólie dosahují vylepšené charakteristiky zamezení šíření hluku. Vlastnosti skel jsou závislé na konkrétní skladbě - kombinaci skleněných tabulí a fólií. Maximální hodnota zvukového útlumu je pro tento typ skel 45 dB.


STMÍVATELNÁ VRSTVENÁ SKLA - VSG

Aktivní krystalická vrstva vložená mezi dvě meziskelní PET fólie umožňuje přepínání mezi průhledným a neprůhledným stavem skla. Možná je také regulace úrovně zastření skla dle požadavku uživatele. Mezi PET fólie je přiváděno napětí, které slouží k aktivaci, regulaci nebo deaktivaci krystalické vrstvy. Rychlost okamžitého zastření skla je 0,2 sekundy. Takto zastřené sklo nepropouští 98 % UV záření a zároveň zajistí diskrétnost daného prostoru.

 

DESIGNOVÁ VRSTVENÁ SKLA - VSG

Při výrobě lepených skel lze mezi fólie vkládat dekorační materiály do tloušťky až 3 mm. Tím lze dosáhnout maximální individualizace skleněných tabulí při jejich aplikaci v interiéru staveb. Použití materiálu je limitováno pouze jeho tloušťkou a podmínkou neměnnosti jeho struktury a objemu po aplikaci mezi skla.


Pro bližší informace o sortimentu námi dodávaných stavebních skel a vhodnosti jejich použití nás prosím kontaktujte na e-mailu technika@clearmont.cz.