schodiště a podlahy ze skla a kovu CLEARstep©

SCHODIŠTĚ A PODLAHY ZE SKLA A KOVU CLEARstep©

Dnes již zcela běžná zábradlí ze skla a kovu doplňují v našem sortimentu také konstrukce skleněných schodišť a pochozích podlah. Využívají potenciál moderních technologií zpracování skla a oceli. V případě skleněných pochozích podlah nabízíme také variantu s požární odolností.


Vrstvení kalených skel v prakticky libovolné skladbě a formátu umožňuje jejich použití pro schodištové stupně či dokonce jako nosnou a podpůrnou konstrukci schodiště. Speciálně upravené sklo lze také aplikovat jako pochozí desky pro podlahy a lávky.

Navrhujeme, vyrábíme a instalujeme konstrukce schodišť a podlahy ze skla a kovu CLEARstep©. Skleněné desky plní v tomto případě nosnou funkci. Při návrhu jejich skladby proto vycházíme z konkrétního zadání, především z rozměru a způsobu kotvení. Prioritou je vždy hledisko bezpečnosti a zajištění funkčnosti konstrukce po dobu její předpokládané životnosti.

Při návrhu pochozích podlah a schodišť ze skla a kovu CLEARstep© dbáme také na dodržení hodnoty součinitele smykového tření dle platných norem ČSN EN (ČSN 73 4130 a ČSN 74 4405) s přihlédnutím na specifika použití skleněných desek.

V případě požadavku projektu nebo zákazníka dokládáme protokol o zkoušce smykového tření na konkrétní realizaci. Tato služba není standardní součástí cenové nabídky a musí být dohodnuta před realizací.

Přes nutnost splnit veškeré požadavky na bezpečnost a funkčnost umožňuje použití skla - jako nosného prvku schodiště nebo pochozí plochy - dosáhnout efektu transparentní a lehké konstrukce s možností vysokého stupně individualizace. Toho lze docílit například použitím potisku skla nebo meziskelních barevných fólií.

Od roku 2016 nabízíme pochozí prosklené podlahy a schodišťové stupně v provedení požárně-odolné konstrukce. V takovém případě jsou jednotlivá požárně-odolná skla uložena do obvodových kotevních ocelových rámečků. Pohledově tak není zřejmý rozdíl mezi protipožárním a standardním provedením proskleného ochozu nebo schodiště. Samozřejmostí je možnost doplnění skleněných desek o protiskluzový potisk.


rychlá poptávka

kalkulace