VĚZNICE OSTRAVA

Vítaným zpestřením běžné zakázkové náplně je pro nás výroba a montáž atypických, nebo alespoň ne zcela běžných typů konstrukcí ze skla a kovu. Výzvám tohoto typu se nevyhýbáme - vždy nás posunou o krůček dál v oblastech návrhu, přípravy, projekce i realizace.


Mezi takové výzvy bezesporu patřil návrh, výroba a montáž prosklených konstrukcí s vysokým stupněm balistické odolnosti pro strážní věže ostravské věznice.

Museli jsme pracovat se specifickými požadavky na vlastnosti konstrukcí, které vedle vysokého stupně balistické odolnosti rámů a skel zahrnovaly také neprůhlednost skla z exteriérové strany a naopak dobrý výhled z interiéru směrem ven.

Námi navržené konstrukční řešení, stavějící na spolupráci s renomovanými dodavateli materiálů Saint Gobain Construction a Königfrankstahl, splnilo požadavky investora i projektanta.

Samotná organizace montáže akceptovala specifika provozu nápravného zařízení. Omezen byl prostor pro manipulaci a zvládnout jsme museli také extrémní hmotnost výrobků danou skladbou skla. Průměrná váha skla činila 52 kg na metr čtvereční!

Realizace byla svěřena ověřenému týmu. Projekci zaštiťoval Ing. Petr Rezek a realizaci v areálu věznice Tomáš Rozbroj. Čas montáže se díky pečlivé přípravě podařilo zkrátit na polovinu původního předpokladu. Zásah do ostře střeženého provozu nápravného zařízení tak byl minimální.