E-shop - zavirace.cz
Ptáci a skla

28.8.2023Ptáci a skla

V naší praxi se při navrhování prosklených plášťů budov obvykle zabýváme posuzováním statiky konstrukcí, jejich funkcí z hlediska teplotechniky, typu skla a celkového vzhledu. Spíše sporadicky směřuje zájem architektů a projektantů do oblasti souladu s okolní přírodou a její ochranou. Tento problém, jak člověk postupně ubírá plochu přirozeného biotopu, je přitom stále naléhavější.

Týká se mimo jiné také ochrany ptáků. Moderní budovy, využívající ve větší míře sklo jako ústřední materiál obvodového pláště, představují právě pro ptáky velké nebezpečí.

O to více nás zaujala publikace Ptáci a skla - bezpečné soužití, která se nám loni dostala do rukou. Jejími autory jsou Hans Schmid, Wilfried Doppler, Daniela Heynenová a Martin Rössler ze Švýcarského ornitologického ústavu.

Věnuje se problematice soužití ptáků a člověka v prostředí, které člověk vytvořil výstavbou a není pro ptáky přirozené. Řada druhů se dokázala životu ve městech přizpůsobit (například kos), což s sebou nese řadu rizik. Jedním z nich jsou moderní budovy s plášti ze skla a kovu. Autoři publikace pojmenovali rizika pro ptáky a současně doporučují řadu opatření, která dokáží negativní důsledky zmírnit.

Za hlavní příčinu úhynu ptáků v důsledku srážky s umělými překážkami v podobě prosklených budov a ostatních konstrukcí (například větrolamy, zastávky hromadné dopravy atd.) označili PRŮHLEDNOST, ODRAZIVOST A UMĚLÉ OSVĚTLENÍ BUDOV.

Opatření, která autoři publikace následně vyjmenovali, nepředstavují obvykle zásadní překážku v přípravě a realizaci úspěšného projektu. V porovnání s náklady spojenými se snížením uhlíkové stopy nových staveb představují jen zlomek. Výsledek je však okamžitý a je dle našeho názoru stejně přínosný pro životní prostředí jako zmíněné snižování dnes tak protěžované uhlíkové zátěže budov.

Obvykle se jedná o akceptovatelné zásahy do geometrie pláště, využití skel s potiskem nebo jinou formou potlačení průhlednosti a odrazivosti. Moderní technologie výroby a úpravy stavebního skla poskytují řadu řešení. Takto navržené pláště budov budou stejně atraktivní a jejich tvůrci a investoři se tak mohou prezentovat svým ohleduplným přístupem k přírodě.

Publikace Ptáci a skla - bezpečné soužití by se tak měla stát standardní příručkou pro architekty a projektanty při navrhování nejen prosklených obvodových plášťů budov. Naše společnost přijala závazek využívat poznatky z této publikace v námi realizovaných projektech a aktivně je poskytovat spolupracujícím architektům a projektantům.

Soubory ke stažení

© 2023 Clearmont– všechna práva vyhrazena