samozamykací panikové zámky pro dřevěné a ocelové dveře


SAMOUZAVÍRACÍ ZAMYKACÍ SYSTÉM S PANIKOVOU FUNKCÍ

PRO DŘEVĚNÉ NEBO OCELOVÉ DVEŘE

Pro dřevěné nebo ocelové dveře jsou k dispozici speciálně formované zadlabací zámky s odpovídajícími uzávěrovými protikusy a zapadacími plechy pro upevnění v rámu. Díky výkonovým charakteristikám, jako je například odolnost proti vloupání, způsobilost protipožárních a únikových dveří a možná integrace se systémem kontroly vstupu, lze zadlabací zámky GU / BKS použít u dveří ze dřeva nebo oceli.


S nejvyšší mírou bezpečnosti a funkčnosti se setkáte u řady 21. Díky schválení VdS jsou tyto zámky vhodné zejména pro dveře odolné proti vloupání. Kromě toho splňují požadavky pro zámky protipožárních dveří a dveří s panikovými zámky.

Pro instalaci signalizačního zařízení pro případ vloupání a pro systémy řízení vstupu jsou tyto mechanické samozamykací zadlabací zámky schváleny dle VdS. Jejich funkce jsou ovládány kontrolními kontakty. Kromě toho uspoří při instalaci mnoho času jednotné rozměry těla dveřního zámku a zadlabání dle DIN.


K DISPOZICI JSOU NÁSLEDUJÍCÍ TYPY ZÁMKŮ GU / BKS Z ŘADY 21:


Zámky únikových dveří - řada 21

 • zámek pro únikové dveře - řada 21
 • nastavitelná paniková strana (na straně ven / dovnitř)
 • sklopná střelková závora (DIN levá / DIN pravá)
 • horní zamykání s možností přizpůsobení
 • masivní střelková závora třída 5 podle DIN 18251
 • způsobilost pro protipožární a protikouřovou ochranu
 • schváleno dle normy EN 179 / EN 1125
 • schválení CE dle normy EN 12209


Elektricky zamykatelný panikový zámek (EVP) - řada 21

 • používá se ve spojení s otvíračem únikových dveří integrovaným v zapadacím plechu
 • z pojistně technického hlediska se zavřené dveře zajištěné střelkovou závorou, testovanou a schválenou dle VdS, považují za uzamčené
 • díky integrované přestavitelné střelce umístěné do oblasti závory je přídržný bod elektrického zajištění optimálně usazen v oblasti zámku
 • kompaktní řešení omezuje počet systémových komponent, což usnadňuje projektování a zpracování řešení
 • způsobilost pro protipožární a protikouřovou ochranu
 • schváleno dle normy EN 179 / EN 1125
 • schválení CE dle normy EN 12209


EK-zámky - řada 21

 • používá se s doplňkovou elektricky připojitelnou venkovní klikou u jedno- nebo dvoukřídlých dveří se systémy kontroly vstupu
 • kontrola vstupu s elektricky ovládanou venkovní klikou
 • lze ovládat prostřednictvím tlačítka elektrického otvírače, interkomu, časového spínače a systému kontroly vstupu
 • stav jednotlivých prvků zámku lze zjišťovat pomocí integrovaných spínačů
 • v nouzovém případě lze dveře kontrolovaně otevřít pomocí mechanické profilové cylindrické vložky (funkce vynuceného uzamčení C)
 • způsobilost pro protipožární a protikouřovou ochranu
 • schváleno dle normy EN 179 / EN 1125
 • schválení CE dle normy EN 12209


Bezdrátový bateriový zámek - řada 21

 • samouzavírací panikový zámek kombinovaný s možností bezdrátového nastavení vnějšího tlačítka
 • možné ovládání oprávnění přístupu u jedno- a dvoukřídlých dveří bez nutnosti pokládat kabely
 • snížené náklady na montáž - není potřebná kabeláž a kabelové přechodky
 • rozměry těla zámku dle DIN a schválení pro PO
 • instalace zámku do zádlabu dveří nezpůsobí ztrátu jejich schválení jako protipožárních dveří
 • dodatečná bezpečnost: není potřebné ruční zamykání - střelková závora se automaticky vysune do 20 mm
 • v nouzovém případě lze dveře kontrolovaně otevřít pomocí mechanické profilové cylindrické vložky (funkce vynuceného uzamčení C)
 • způsobilost pro protipožární a protikouřovou ochranu
 • schváleno dle normy EN 179 / EN 1125
 • schválení CE dle normy EN 12209